Ontwikkelingen

Voor het jaar 2016 en 2017 bleven de rijksgelden (OAB-middelen) op peil. Onlangs is duidelijk geworden dat deze rijksmiddelen voor de gemeente Rotterdam in 2018 mogelijk fors dalen. Deze daling is een combinatie van een korting en een herverdeling van de middelen door het Rijk. Vanwege de grote impact op het onderwijsbeleid is hier actie op ondernomen. Samen met belanghebbenden heeft gemeente een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om de voorgenomen wijzigingen opnieuw te overwegen.