Ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen: het aandeel jongeren onder de 20 jaar van de groeiende bevolking in Rotterdam blijft constant, ondanks de vergrijzing. Het aantal jongeren neemt dus toe. Dat kan gevolgen hebben voor de kosten van activiteiten en interventies.

Sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen: maatschappelijke ontwikkelingen die verband houden met de transformatie op landelijk niveau kunnen ook uitwerking hebben op Rotterdam.

Economische ontwikkelingen: de economische situatie in Nederland heeft ook gevolgen voor de Rotterdamse jeugdigen, bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid voor jeugdigen.

Transformatie Jeugdhulp: de (regionale) inkoop maakt in 2017 richting 2018 een grote transformatie door. Van productgestuurde inkoop wordt overgegaan naar resultaatgerichte inkoop, om de meest passende hulp snel in te zetten: niet te zwaar en niet te licht, maar passend bij de situatie en door vooraf het gewenste resultaat te benoemen.