Ontwikkelingen

De aanbestedingswet is medio 2016 gewijzigd, waardoor er voor nieuwe opdrachten geen sprake kon zijn van onderhandse aanbesteding.