Ontwikkelingen

In de nota onderhoud kapitaalgoederen 2015-2018 zijn keuzes gemaakt over welke onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd met de beschikbare middelen. Herplanting van bomen heeft tot en met 2016 kunnen plaatsvinden uit eenmalig ter beschikking gestelde middelen. Deze middelen zijn niet meer beschikbaar en leiden op termijn tot plekken in de stad waar geen bomen terugkomen na bijvoorbeeld ziekte.

Waterveiligheid

Samen met Rijkswaterstaat, twee waterschappen, en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de crisisbeheersing bij overstromingen te verbeteren. In het Botlekgebied heeft de gemeente in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de daar aanwezige bedrijven onderzocht welke maatregelen nu en op de lange termijn mogelijk zijn om toename van overstromingsrisico’s als gevolg van zeespiegelstijging op te kunnen vangen.