Ontwikkelingen

In 2016 is het huidige beleid voor Erfpacht gehandhaafd. Gronduitgifte in Rotterdam vindt plaats in vol eigendom of in erfpacht. Na gronduitgifte in erfpacht bestaat voor zittende erfpachters de mogelijkheid hun lopende tijdelijke erfpachtrecht te converteren naar eigendom of eeuwigdurende erfpacht. Het aantal omzettingen (conversies) lag in 2016 in aantal (36) significant lager dan in 2015 (67).
Dit lage niveau komt onder meer door onzekerheid bij de consument over de economische ontwikkelingen en een laag discontopercentage waarmee een conversie (af)koopsom wordt berekend. Dit discontopercentage is een belangrijk onderdeel van de rekenmethode om de (af)koopsom van erfpachtcontracten te bepalen: als de rente daalt, stijgt de (af)koopsom.
In 2016 zijn geen stimulerende maatregelen genomen.
In lijn met vigerende conversiebeleid is in 2015 de kaderovereenkomst erfpachtconversie Woonstad gesloten. Hierin is overeengekomen de tijdelijke erfpachtcontracten van Woonstad gefaseerd om te zetten naar eeuwigdurende contracten. In 2016 is de tweede fase geconverteerd.