Ontwikkelingen

Externe Ontwikkelingen

De markt voor commercieel vastgoed - kantoren, winkels en bedrijven - verbetert voorzichtig. De verwachte marktvraag naar nieuwbouw van kantoren en winkels betreft voornamelijk een vervangingsvraag en blijft de komende jaren onveranderd.

Interne Ontwikkelingen

MeerjarenVerbeterProgramma Financieel-kritische processen: dit traject is gericht op verbetering inning en volledigheid huuropbrengsten en volledigheid en waardering bezit.