Ontwikkelingen

Voor de zomer 2016 heeft het kabinet een brief gestuurd aan de gemeenten waarin het aangeeft hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vorm gegeven zou kunnen worden. Andere ontwikkelingen zijn E-dienstverlening en Mijn Loket, het meervoudig gebruik gegevens basisgegevens en de wijziging van het woningwaarderingsstelsel. Dit wordt toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.