Ontwikkelingen

In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente; deze wordt op basis van langjarige verwachtingen door de gemeente zelf vastgesteld. Met het oog op een stabiel meerjarig begrotingsbeeld streeft de gemeente naar een evenwichtige ontwikkeling van de omslagrente, waarbij eventuele schommelingen in marktrentes slechts gematigd doorwerken. Doordat de uiteindelijke vermogenskosten hoger of lager uitvallen dan de omslagrente, ontstaat er een resultaat. Dit financieringsresultaat wordt verrekend met de financieringsreserve. De gemiddelde rente is de afgelopen jaren sterk gedaald. Hierdoor zijn de gemiddelde vermogenskosten van de gemeente aanzienlijk gezakt en is per 1 januari 2017 de omslagrente verlaagd naar 3%. Het daarbij behorende renteresultaat is verwerkt in het algemene beeld.