Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

De groei van de economie is zichtbaar geworden in de toename van het aantal inhuurkrachten binnen het concern. Het aantal projecten is eveneens gegroeid. Beide ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor de vraag naar huisvesting, zowel qua omvang als qua vorm.
In de doorontwikkeling van huisvestingsconcepten zijn landelijk twee trends te onderscheiden. Aan de ene kant is er vanuit het perspectief van gezondheid van de medewerker het bewegen en staan op de werkplek. Aan de andere kant is er vanuit de verdere flexibilisering van de maatschappij een verlaging van de flexnorm, het loslaten van de 9 tot 5 cultuur en andere meer digitale vormen van samenwerking. Trends waar Concernhuisvesting de komende tijd richtinggevend beleid op moet formuleren.

Interne ontwikkelingen

De herijking van het product Concernhuisvesting (CHV) heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een aantal kleine wijzigingen in het huisvestingsconcept. De belangrijkste daarvan is het loslaten van alleen vier kantoorpanden voor al het kantoorpersoneel, maar in het licht van o.a. het optimaliseren van de flexibiliteit ook gebruikmaken van kantoorwerkplekken elders in de gemeente.
Het programma CHV is afgerond, de opdracht uit 2011 is succesvol afgerond en in de laatste Monitor Grote Projecten van 2016 is dit ook gerapporteerd.
Door de ontwikkelingen in en rondom de afdeling Vastgoed is de besluitvorming over het onderbrengen van CHV in de lijnorganisatie tenminste een half jaar vertraagd.