Besturing product

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Aboutaleb

Presidium

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. Samen met de fractievoorzitters van de partijen en de plaatsvervangende voorzitters van de raad vormt de burgemeester het presidium van de raad. Dit presidium stelt de raadsagenda op en besluit over alle andere zaken die te maken hebben met het functioneren van de raad.

Griffier en werkgeverscommissie

De raad is werkgever van de griffier. Een werkgeverscommissie die bestaat uit vier raadsleden vervult die rol.

Ombudsman en rekenkamer

De ombudsman en de directeur van de rekenkamer zijn onafhankelijk.

Raadscommissies
Samenstelling raadscommissie

De werkgeverscommissie bestaat uit de dames A.J.M. Laan (voorzitter) en J. Bokhove en de heren L.P.M. de Kleijn en S.J.J. Schampers