Financieel resultaat

Deze paragraaf gaat in op het financieel resultaat op basis van de kostensoorten, incidentele en structurele resultaten en de programma's.