Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de stand van zaken van de beleidsvoornemens voor de lokale lasten voor begrotingsjaar 2016, de relatieve druk woonlasten in 2016, de specificatie van de opbrengsten belastingen en heffingen, en het kwijtscheldingsbeleid.