Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf gaat in op de robuustheid van de begroting. Basis hiervoor is de beleidsnota Weerstandsvermogen die op 15 maart 2012 door de Rotterdamse gemeenteraad is vastgesteld.