Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf bestaat uit het beleidsmatig en financieel kader 2015-2018, de realisatie van beleid 2016 en de realisatie van financiën 2016.