Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft de stand van zaken weer voor de functies Personeel, ICT, Huisvesting en Financiën.