Grondbeleid

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie, zoals vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader ‘Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad’ (2013). De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ‘quality of life’ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, mensen met midden- en hoge inkomens en gezinnen. Centraal in de versterking van de economische structuur staan de economische clusters Clean Tech, Medisch en Food & Maritiem, en de stimulering van innovatie. Omdat de gemeente weinig investeringsmiddelen heeft, is bij de uitwerking van de stedelijke ambities de markt aan zet. De gemeente zet zich in om nieuw investerend en organiserend vermogen voor Rotterdam aan te trekken om zodoende innovatieve initiatieven te stimuleren en optimaal ruimte te bieden.

Marktbenadering

Voor de marktbenadering, het aantrekken van investerend en organiserend vermogen, vonden in 2016 verschillende initiatieven plaats. De aanpak voor nationale en internationale profilering via beurzen is geprofessionaliseerd. Tijdens de Provada werkt de gemeente Rotterdam samen met Den Haag en wordt Rotterdam naast de stedelijke profilering als onderdeel van de Metropoolregio geprofileerd. Op de internationale vastgoedbeurzen MIPIM en Expo real, presenteert Rotterdam zich samen met Amsterdam, Utrecht en Den Haag en met marktpartijen als interessante investeringsregio Holland Metropole. Doel van de profilering via beurzen is versterking van het imago van Rotterdam als stad en in regionaal verband als aantrekkelijke investeringsmarkt. Tijdens de beurzen zijn de kansrijke investeringslocaties gepresenteerd in het bidbook ‘Investment opportunities Rotterdam’. Daarnaast zijn er als follow-up op de beursdeelnames ‘property tours’ georganiseerd met buitenlandse beleggers.

De citymarketingstrategie is verder uitgewerkt, met als startpunt de vaststelling van het dashboard citymarketing waarin de streefwaarden voor bedrijven en investeerders zijn verwerkt. Het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven (in de economische speerpuntsectoren) en voor investeerders. De resultaten van het Internationaal Branding Onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd gebruikt de gemeente om de marketingstrategie voor de speerpuntsectoren uit te werken.

Naast investerend vermogen is ook organiserend vermogen van belang. Partijen die langjarig verbonden willen zijn aan de stad krijgen ondersteuning, of de gemeente werkt samen met deze partijen of netwerken. Voorbeelden van deze samenwerkingsverbanden zijn Clean Tech Delta, het Platform Ontwikkeling Rotterdam, Platform Investeren in Rotterdam, het Platform Digital Manufacturing en de Rotterdamse voorhoede. Het Platform Ontwikkeling Rotterdam (voorheen platform marktsector) is de afgelopen twee jaar verder geprofessionaliseerd. Het platform is een netwerk van de gemeente en diverse Rotterdamse en landelijke marktpartijen. Daaronder zijn ontwikkelaars, beleggers en adviseurs met de ambitie gezamenlijk actief bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de stad door naar effectieve oplossingen te zoeken en door denkkracht en resources te bundelen. Uit het POR is ook een nieuwe werkgroep woonpromotie gevormd. Deze heeft gewerkt aan de positionering van wonen van Rotterdam.

Kleinschalige initiatieven

Rotterdam geeft de ruimte aan innovatieve initiatieven en zoekt naar mogelijkheden om deze ideeën te realiseren. Dat gebeurt onder meer door ruimte te geven aan kleine marktpartijen en (groepen van) particulieren via het Programma Zelfbouw. Met dit programma zet de gemeente zich in om de woningbouwproductie door zelfbouw te vergroten via nieuwbouw projecten en transformatie van (gemeentelijk) incourant vastgoed. In 2016 is tevens het programma Woonlab010 gelanceerd. Woonlab010 roept Rotterdammers op om mee te werken aan de realisatie van nieuwe woonconcepten, geïnspireerd op de in 2016 met succes georganiseerde prijsvraag: Gezinsappartementen. Afgelopen jaar zijn er goede resultaten geboekt in de diverse programma’s die kleinschalig ontwikkelen stimuleren. Er is meer én meer divers aanbod op de markt gekomen en verkocht, er zijn veel mensen geïnformeerd en geïnspireerd over de diverse mogelijkheden en het aankoop- en bouwproces voor initiatiefnemers is vergemakkelijkt. Inspiratie en informatie over zelfbouw en zelfbouw gerelateerde ontwikkelingen wordt ontsloten via het platform ‘Pak je Ruimte’.