Investeringen

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van en een toelichting op de realisatie van de investeringen in 2016. Naast de lopende investeringskredieten en de vervanging van kapitaalgoederen, is er een overzicht van de realisatie van de meerjaren investeringsplanning en de meerjarige ontwikkeling van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).