Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft een subsidieverordening die de spelregels bevat. Hierin is bepaald dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. De subsidielijst geeft een overzicht van de verleende subsidies.