Kostensoorten

Voor de verdeling over de kostensoorten zie toelichting op het overzicht van baten en lasten.