Programma's

Het rekeningresultaat 2016 bedraagt € 89,2 mln. Dit resultaat is het gevolg van diverse over- en onderschrijdingen op de programma's.

Financieel resultaat per programma

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Bestuur en dienstverlening

Baten

15.275

17.836

18.074

238

Lasten

142.708

149.059

146.503

-2.556

Saldo

-127.433

-131.223

-128.429

2.794

Programma: Openbare orde en veiligheid

Baten

19.497

7.104

8.797

1.694

Lasten

151.323

154.481

157.742

3.261

Saldo

-131.826

-147.377

-148.945

-1.567

Programma: Verkeer en Vervoer

Baten

120.655

174.709

178.604

3.895

Lasten

140.042

163.968

166.715

2.746

Saldo

-19.387

10.740

11.889

1.149

Programma: Economische Zaken

Baten

4.305

8.752

9.813

1.061

Lasten

27.029

29.255

31.344

2.089

Saldo

-22.724

-20.503

-21.531

-1.028

Programma: Onderwijs

Baten

58.380

62.010

58.039

-3.971

Lasten

188.531

195.186

188.481

-6.705

Saldo

-130.151

-133.176

-130.442

2.734

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Baten

14.969

19.631

19.545

-86

Lasten

220.215

224.693

215.789

-8.904

Saldo

-205.246

-205.063

-196.244

8.818

Programma: Volksgezondheid en zorg

Baten

39.584

41.650

42.047

397

Lasten

595.331

592.910

601.329

8.419

Saldo

-555.747

-551.260

-559.283

-8.022

Programma: Werk en inkomen

Baten

585.212

579.576

582.426

2.850

Lasten

826.700

813.997

813.902

-95

Saldo

-241.488

-234.421

-231.476

2.945

Programma: Maatschappelijke Ondersteuning

Baten

14.253

30.962

28.344

-2.618

Lasten

180.884

206.198

194.523

-11.675

Saldo

-166.631

-175.236

-166.179

9.057

Programma: Beheer van de stad

Baten

240.375

259.169

258.275

-893

Lasten

430.183

439.682

430.564

-9.119

Saldo

-189.808

-180.514

-172.288

8.225

Programma: Stedelijke inrichting

Baten

60.258

45.004

51.745

6.740

Lasten

114.149

105.199

99.110

-6.089

Saldo

-53.891

-60.195

-47.365

12.830

Programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

326.625

293.614

281.935

-11.679

Lasten

322.164

325.242

287.696

-37.547

Saldo

4.461

-31.628

-5.761

25.867

Programma: Algemene middelen

Baten

1.989.166

2.071.287

2.083.422

12.135

Lasten

146.301

194.099

191.570

-2.528

Saldo

1.842.865

1.877.188

1.891.852

14.664

Programma: Serviceorganisatie

Baten

3.845

7.458

8.383

925

Lasten

6.838

21.395

14.967

-6.429

Saldo

-2.993

-13.937

-6.584

7.353

Specificatie baten en lasten Concerntotalen

Totaal resultaat na reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Baten

3.492.398

3.618.760

3.629.449

10.689

Lasten

3.492.398

3.615.365

3.540.235

-75.130

Saldo

0

3.395

89.214

85.819

Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma

Zie Financieel resultaat voor een toelichting van de belangrijkste afwijkingen.