De ontwikkeling van de Rotterdamse lastendruk

De ontwikkeling van Rotterdamse lastendruk 2016

Onderstaande kaarten geven per buurt inzicht in het gemiddelde aanslagbedrag OZB-woningen, de gemiddelde waardestijging woningen, het gemiddelde aanslagbedrag OZB-bedrijven en de gemiddelde waardestijging van bedrijven. Het jaar 2016 is een herwaarderingsjaar geweest (peildatum 1 januari 2015). Belastingcapaciteit van 2016 is 100%. De effecten van de herwaardering staan in deze kaarten.