Benodigde weerstandscapaciteit

Er is een risico-inventarisatie gemaakt. Onderstaand staan de risico's met de grootste financiële gevolgen weergegeven, met een toelichting. De gehanteerde ondergrens bedraagt € 5 mln. Ook worden de grootste niet-kwantificeerbare risico's benoemd.

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen zijn de gekwantificeerde risico's (inclusief stelposten voor de grote projecten en de niet-kwantificeerbare risico's) in een risicosimulatiemodel ingevoerd.