Personeel

De organisatie is in 2016 flink in beweging geweest, we groeien toe naar een organisatie die flexibeler wordt ingericht. Zo kunnen medewerkers zich makkelijker en beter ontwikkelen, en kan goed worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen in de stad en op rijksniveau. Om inzicht te geven in deze ontwikkelingen treft u cijfers en kengetallen aan over arbeidskosten van de organisatie, over de formatie en de bezetting, de gesprekscyclus, het verzuim en integriteit.