ICT

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen op het gebied van ICT worden in de ICT-paragraaf toegelicht. Tevens wordt nader ingegaan op Privacy en Informatiebeveiliging en treft u informatie over de concernbrede ICT-kosten en de uitgevoerde ICT-benchmark.