Monitoren

Hieronder treft u de informatie aan over de monitor Bestedingsanalyse, de monitor RIO40 (€ 40 mln besparingen tussen 2016-2018 op de organisatie, in relatie met de dienstverlening en de staat van de organisatie), en tot slot over het Meerjaren Verbeterplan inzake het financieel kritisch proces.