Fiscaliteiten

In verband met de invoering per 2016 van de vennootschapsbelasting voor de overheid is de gemeente Rotterdam belasting verschuldigd over de economische activiteiten. Op grond van de beoordeling van de belaste activiteiten blijft de belastingplicht in Rotterdam, conform de begroting 2016, beperkt tot de activiteiten van Roteb Lease.
Na het opstellen van de jaarrekening 2016 zullen er nog fiscale correcties in de aangifte vennootschapsbelasting worden verwerkt. Deze correcties zorgen ervoor dat het uiteindelijke belastingbedrag het voor 2016 begrote bedrag zal benaderen.