Stichtingen

Stichtingen vormen de tweede vorm van een verbonden partij. Alleen die stichtingen waarin een bestuurlijk en een financieel belang bestaat - anders dan een subsidierelatie – beschouwt de gemeente als verbonden partijen. Stichtingen waarmee de gemeente in overwegende mate een subsidierelatie heeft, zijn in dit verband geen verbonden partij.