MGV

Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2016 (MGV) gaat in op de trends en marktontwikkelingen bij woningbouw, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen en de mogelijke risico’s voor onze grondexploitatieportefeuille inclusief de benodigde weerstandscapaciteit. Uitgangspunt in het MGV is dat de economische groei langzaam verbetert, maar op de lange termijn niet meer het niveau van de afgelopen decennia bereikt. De vraag naar nieuwbouw van kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed groeit niet meer. Alleen de vraag naar woningbouw stijgt en dat komt mede door het groeiend aantal inwoners in Rotterdam. Omdat Rotterdam veel aanbod heeft van bestaand incourant vastgoed, is hergebruik en transformatie een van de antwoorden op de toenemende vraag naar wonen in de stad. Zo gaat de gemeente tevens leegstand tegen. Door de aantrekkende economie en de toenemende vraag naar woningbouw is het risicoprofiel van de grondexploitatieportefeuille verbeterd.