Terugblik

Deze paragraaf bestaat uit de terugblikken op de ontwikkelingen van de woningbouw, de ontwikkelingen van de werklocaties en de risico's van de grondexploitatieportefeuille.