Meerjaren investeringsplanning

Veel projecten (en met name fysieke investeringen) vragen een lange voorbereidingstijd. Daardoor is ruim voor de daadwerkelijke uitvoering al zekerheid nodig dat als de uitvoering daar is, de benodigde middelen ook werkelijk voor handen zijn. Daarom werken we met een investeringsplanning waarin we in een vroeg stadium middelen reserveren voor investeringsprojecten in de toekomst. Hiermee wordt bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de gemeente als projectpartner. De huidige projecten in deze investeringsplanning zijn het gevolg van een uitgebreide prioritering door college en raad in de afgelopen jaren (als gevolg van de toenemende spanning tussen de beschikbare middelen en de investeringsbehoefte van de projecten).

Bij de begroting 2016 is, voor de periode 2016-2019, door de raad een nieuwe meerjaren investeringsplanning vastgesteld. Hierin zijn grote investeringen opgenomen, zoals de investeringen in Hart van Zuid, Coolsingel en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 -2020. Daarnaast is er ruimte gemaakt om te werken met hefboombudgetten in de gebieden Binnenstad, Zuid en Stadshavens.