IFR

In dit overzicht staat per project een toelichting op de realisatie van (out-of-pocket) investeringsprojecten in 2016 uit Investeringsfonds Rotterdam (IFR), en op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. De niet uitgegeven bedragen blijven volgens de spelregels van het IFR geoormerkt voor deze projecten. In de eerste bestuursrapportage 2017 en begroting 2018 worden de begrote onttrekkingen aan het IFR hiervoor aangepast.

Totaaloverzicht
Gespecificeerde toelichting per project