Gemiddelde waardestijging woningen

Gemiddelde waardestijging woningen per buurt

De verwachte gemiddelde waardeontwikkeling van woningen voor het belastingjaar 2016 was 2%. Het stijgingspercentage van de meeste buurten blijkt te liggen tussen -5% en 8%. Daarmee is de verwachting juist gebleken. Er is wel een aantal bijzonderheden te noemen, zoals Nieuw Crooswijk en Katendrecht. In deze twee buurten met een klein aantal wooneenheden eigenaar/bewoner is de waardeontwikkeling hoger dan het gemiddelde. De waardeontwikkeling is hier positief tussen de 6% en 8%.