Gemiddeld aanslagbedrag OZB bedrijven

Gemiddeld aanslagbedrag OZB 2016 bedrijven

Het gemiddelde aanslagbedrag is in het Botlekgebied zichtbaar omhoog gegaan. Het gaat om de buurten Maasvlakte, Europoort en Botlek. In de overige buurten is over het algemeen een daling zichtbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling van de gemiddelde aanslag is grotendeels veroorzaakt door een daling in het tarief en een negatieve waardeontwikkeling.