Bespaarde rente

Berekening bespaarde rente

Reserves

1.207.945

Voorzieningen

97.389

Totaal grondslag berekening bespaarde rente

1.305.334

Toegepaste percentage bespaarde rente

4,0%

De beschikbaarheid van reserves en voorzieningen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen. Daardoor worden de rentekosten verlaagd. Met deze interne financieringsmiddelen ‘bespaart’ de gemeente dus rente op vreemd vermogen. Daarom wordt de rentevergoeding die wordt toegerekend aan de reserves en voorzieningen ook wel de 'bespaarde rente' genoemd. De ‘bespaarde rente’ is geen uitgave zoals de werkelijke rente die de gemeente voor geldleningen moet betalen, maar blijft binnen de eigen begroting. De gemeente kan deze ‘bespaarde rente’ gebruiken voor andere doeleinden. De ‘bespaarde rente’ over de voorzieningen en reserves is gerelateerd aan de omvang van de reserves en voorzieningen.

Aanwending bespaarde rente

Dekking kapitaallasten IFR

19.955

Toevoeging aan IFR

32.258

De bespaarde rente over het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zet de gemeente jaarlijks in voor de dekking van de daarvoor aangewezen kapitaallasten van het investeringsprogramma. Uitgangspunt is dat de overige bespaarde rente wordt toegevoegd aan het IFR.