Garanties voor particulieren

Garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Hypotheekgaranties

49.986

47.439

40.850

Garantie NRF-leningen en Svn-leningen

10.352

9.719

8.362

De garanties in de volkshuisvesting aan particulieren hebben voornamelijk betrekking op een regeling die gold tot 1995. Volgens deze regeling verstrekte de gemeente garanties voor hypothecaire geldleningen van particulieren. Bij verliezen op grond van deze regeling neemt het Rijk 50% voor zijn rekening. Met de komst van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in 1995 is deze regeling gestopt. Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) verstrekte leningen.