Ontwikkelingen

Rotterdam als moderne en eigentijdse werkgever

In 2016 is de organisatie, gestuurd door het collegeprogramma, een nieuwe fase ingegaan. Een fase die zich kenmerkt door focus op de resultaten in de stad; Rotterdammergericht werken, met flexibiliteit en oplossingsgerichtheid om tot de gewenste resultaten te komen. Dit komt tot uiting in de organisatieontwikkelingen en in de houding en het gedrag van medewerkers. Cruciaal daarbij is een goede samenwerking, intern maar zeker ook extern. Als organisatie staan we immers voor de stad en de Rotterdammers. Het belang en de behoefte van de Rotterdammer is de leidraad voor de wijze waarop we werken. De organisatie is innovatief, denkt in oplossingen en komt met voorstellen die in de praktijk goed toepasbaar zijn én die antwoord geven op de vraag vanuit de stad. Medewerkers worden gestimuleerd flexibel inzetbaar te zijn en worden daar ingezet waar de behoefte en opgaven uit de stad liggen. Ze krijgen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid om hun capaciteiten in te zetten: 'In Rotterdam kan alles wat jij kunt'.

In 2016 is uitvoering gegeven aan de visie op de organisatieontwikkeling door deze te vertalen naar een HRO uitvoeringsagenda met als concrete speerpunten:

  1. Strategische personeelsplanning (SPP): SPP zorgt ervoor dat we als organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de inzet van onze medewerkers om de resultaten in de stad te realiseren (Rotterdammergericht werken).
  2. Flexibiliteit: Maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de flexibele inzet en mobiliteit van medewerkers. Het maken van afspraken over de inzet van interne en externe medewerkers.
  3. Vernieuwing gesprekscyclus: Een instrument voor de ontwikkeling van medewerkers is de gesprekscyclus. Uitgangspunt bij de vernieuwing van de gesprekscyclus is het stimuleren van het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Hierbij draait het om de ontwikkeling en inzet van het talent van de medewerker voor de organisatie en daarmee de stad.
  4. Vitaliteit & verzuim: Een vitale medewerker is (positief) gezond, inzetbaar en heeft plezier in zijn werk. De gemeente Rotterdam heeft stevige opgaven. Om die te realiseren hebben we iedereen nodig, alle generaties. Dat kan alleen als we vitaal zijn én blijven.