Arbeidskosten

De organisatie legt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers. We werken toe naar een flexibelere organisatie, met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met ontwikkelingen in de stad. Om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen in de maatschappij, en specifiek in onze stad, maken steeds meer clusters gebruik van flexibele schillen. Daar waar sprake is van een behoefte aan tijdelijke inzet is er een scala aan mogelijkheden om deze behoefte in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke aanstellingen of inzet van derden. Op deze manier kan met de vraag mee worden bewogen.

Arbeidskosten

In onderstaande tabel is de stand van zaken rondom de arbeidskosten terug te zien.

Kosten arbeid (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2014

Rekening 2015

Begroting 2016*

Realisatie 2016

Dienstverlening

34.351

35.464

50.068

50.966

Maatschappelijke ontwikkeling

136.255

150.271

145.046

150.772

Stadsbeheer

174.770

172.677

181.445

182.784

Stadsontwikkeling

111.081

108.577

112.205

111.790

Werk en Inkomen

84.721

88.587

89.126

88.941

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

n.v.t.

171.514

168.200

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

31.088

20.961

20.507

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

15.839

17.586

Rotterdamse Service Organisatie

175.988

142.818

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

n.v.t.

14.746

14.837

Bestuursdienst

54.226

53.243

n.v.t.

n.v.t.

Concern

771.392

782.726

800.950

806.382

Kostenplaats Raad

6.388

6.243

6.358

6.116

Concern Financien

n.v.t.

n.v.t.

23.000

24.411

Totaal

777.780

788.969

830.308

836.908

* Begrotingsstand 10M 2016

Ruim 10% betreft besteding aan invulling van de benodigde capaciteit door inzet van derden (externe inhuur).

De loonkosten laten een lichte overbesteding zien, de kosten van externe inhuur laten een overbesteding zien van zo’n € 5 mln. Dekking hiervoor komt uit hogere inkosten en andere posten zoals programmabudgetten, materiële lasten en uitbesteed werk. De post opgenomen onder het organisatieonderdeel Concern Financiën betreft de reservering van het vakantiegeld over de periode juni tot en met december 2016 die, i.v.m. de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), eenmalig in mei 2017 zal worden uitgekeerd aan de medewerkers.

Loonkosten (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2014

Rekening 2015

Begroting 2016*

Realisatie 2016

Dienstverlening

32.950

33.816

47.262

48.407

Maatschappelijke ontwikkeling

129.756

133.878

132.267

135.520

Stadsbeheer

167.298

162.114

166.374

166.537

Stadsontwikkeling

105.564

98.510

97.696

97.913

Werk en Inkomen

71.069

71.368

72.905

72.313

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

n.v.t.

152.020

149.062

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

31.088

20.604

19.979

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

15.839

16.864

Rotterdamse Service Organisatie

167.832

130.237

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

n.v.t.

14.500

14.068

Bestuursdienst

54.163

53.243

n.v.t.

n.v.t.

Concern

728.632

714.253

719.467

720.663

Kostenplaats Raad

6.090

5.916

6.201

5.741

Concern Financien

n.v.t.

n.v.t.

23.000

24.411

Totaal

734.722

720.169

748.668

750.815

* Begrotingsstand 10M 2016

Externe inhuur (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2014

Rekening 2015

Begroting 2016*

Realisatie 2016

Dienstverlening

1.401

1.648

2.806

2.558

Maatschappelijke ontwikkeling

6.499

16.392

12.779

15.252

Stadsbeheer

7.472

10.563

15.071

16.247

Stadsontwikkeling

5.517

10.068

14.509

13.877

Werk en Inkomen

13.652

17.220

16.221

16.628

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

n.v.t.

19.494

19.138

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

-

357

528

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

0

722

Rotterdamse ServiceOrganisatie

8.156

12.581

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

-

246

768

Bestuursdienst

63

616

n.v.t.

n.v.t.

Concern

42.760

69.088

81.483

85.718

Kostenplaats Raad

298

327

157

375

Totaal

43.058

69.415

81.640

86.093

* Begrotingsstand 10M 2016

Circa 75% van de besteding op invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt plaats in de uitvoerende clusters (inclusief Directie Veilig en Raad) en komt daarmee ten goede van de uitvoering van de primaire taken van onze gemeente. Zo’n 90% van de inzet door derden in de uitvoerende clusters wordt uitgevoerd door uitzendkrachten.

Uitbestede werkzaamheden

Voor de uitbestede werkzaamheden was voor 2016 € 185 mln (stand 10-maandsbrief 2016) begroot. De realisatie ligt op € 168 mln. Onderbesteding is onder andere aangewend ter dekking voor de overbesteding op externe inhuur.