Verzuim

Het verzuimpercentage is op concernniveau gestegen van 6,7% in 2015 naar 7,0% in 2016. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het lang verzuim, van 4,7% in 2015 naar 5,1% in 2016. Van het totale verzuimpercentage (7,0%), wordt 0,4% veroorzaakt door herplaatsingskandidaten (HPK), dit telt vooral bij Werk en Inkomen en Bestuurs- en Concernondersteuning mee. Kort- en middellang verzuim is ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen. De meldingsfrequentie ligt onder de norm van 1,2.

Organisatieonderdeel

Rekening 2014

Rekening 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Dienstverlening

6,7%

6,0%

5,5%

5,4%

Maatschappelijke ontwikkeling

6,4%

6,3%

6,0%

7,4%

Stadsbeheer

7,6%

7,6%

8,0%

8,0%

Stadsontwikkeling

3,5%

3,2%

3,9%

3,4%

Werk en Inkomen

8,2%

8,2%

7,0%

10,3%

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

4,9%

4,8%

Rotterdamse ServiceOrganisatie

7,4%

4,9%

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

n.v.t.

15,1%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

3,0%

3,6%

Bestuursdienst

2,9%

4,3%

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

5,5%

De huidige verzuimnorm van de gemeente Rotterdam (5,5%) is gebaseerd op de destijds door het A&O-fonds vastgestelde Gemeentelijke Verzuim Norm (GVN). Deze norm is de afgelopen jaren niet aangepast. Herijking van de huidige verzuimnorm wordt meegenomen in het kader van het programma Vitaliteit en Verzuim.

De ingezette initiatieven om het verzuim omlaag te brengen hebben nog onvoldoende effect. Er is een expertgroep verzuim ingesteld, die onderdeel is van de bredere verzuimaanpak binnen het programma Vitaliteit en verzuim. Dit programma is gericht op het bevorderen van de vitaliteit van de medewerkers, van de organisatie en op de monitoring van de voortgang.