Opleidingen

De ontwikkeling van de Rotterdamse ambtenaar gevat in opleidingskosten laat wederom een stijging zien. In 2016 is er € 8,7 mln besteed aan opleidingen. In 2015 was dit nog € 8,3 mln. Het betreft 1,2% van de totale loonsom en een gemiddelde besteding van € 750 per fte. Voor wat betreft de totale uitgaven is er in 2016 méér geïnvesteerd dan in 2015. Dit past binnen de organisatievisie 2015-2018 waarin de ontwikkeling van medewerkers centraal staat.