Ontwikkelingen

Nieuwe Werkplek en Legacy

De migratie naar de nieuwe werkomgeving is afgerond. Daarmee beschikken de medewerkers over een moderne en veilige kantoor- en thuiswerkomgeving.
Bij de migratie is onderkend dat voor 124 applicaties die migratie niet zonder meer mogelijk was. In het project Legacy wordt ook voor die 124 een oplossing gerealiseerd. Het project loopt van april 2016 tot april 2018. De voortgang van het project verloopt zoals gepland: het aantal legacy applicaties is reeds teruggebracht tot 60. Beide projecten zijn tevens opgenomen in de Monitor ICT Projecten.

Van Businessinformatieplannen naar Concerninformatieplan

In samenwerking tussen Bestuurs- en Concernondersteuning en de clusters zijn geactualiseerde Businessinformatieplannen opgesteld, waarin de ontwikkelopgaven per cluster zijn uitgewerkt in informatievoorzieningsvraagstukken. Op basis van de vraagstukken is een concerninformatieplan opgesteld. Daarbij ligt de focus op de gemeenschappelijke elementen (Generieke ICT). Langs deze lijn wordt de digitalisering van maatschappij en concern verder ingericht en vormgegeven.

Generieke ICT

Rotterdam maakt zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde en generieke ICT voorzieningen. In 2016 is een aantal Generieke ICT-voorzieningen gerealiseerd, waaronder: een gemoderniseerde scanstraat en uniforme postprocessen met centrale ingang voor inkomende post, de infrastructuur voor het (zelf) ontwikkelen en beheren van apps (bijvoorbeeld de verkiezingsapp), het vergroten van het gebruik van basisregistraties door de uitbreiding van de generieke voorzieningen, eenduidige toegang tot de gegevens basisregistraties door het inzetten van de generieke identificatie (Digimelding incl. eHerkenning) en een nieuwe moderne werkomgeving (zie ook nieuwe werkplek en legacy)

Stelsel van basis- en kernregistraties

Het stelsel van basis- en kernregistraties is binnen de G4, de Digi-commissaris en de coöperatie BIRGIT, verder geïntensiveerd. De ervaringen binnen het stelsel zijn ingebracht bij het opzetten van concernbreed gegevensmanagement.

Implementatie mobiele telefonie

Rotterdam heeft met 280 gemeentes meegedaan met een gezamenlijke aanbesteding voor mobiele telefonie, spraak en data, georganiseerd door de VNG. VNG heeft met deze aanbesteding vier leveranciers geselecteerd. Het was vervolgens aan de afzonderlijke gemeenten om een partij te selecteren, binnen Rotterdam is dit T-mobile geworden. Vanaf augustus tot en met december is de overgang naar de nieuwe provider projectmatig grotendeels gerealiseerd.

Informatiegestuurd werken – Concerndashboard

Het Concerndashboard is verder gevuld in 2016 met KPI’s over de primaire processen van de clusters. Verdere ontwikkeling vindt in 2017 plaats.