Benchmark

Concernbrede ICT kosten

De Concernbrede ICT bedragen circa € 116 mln. Dit is conform de prognose bij de tweede herziening.

Bechmark

In 2016 zijn middels een benchmark van Berenschot de ICT exploitatie lasten 2015 van de gemeente Rotterdam vergeleken met Den Haag en Utrecht (G3) en 100.000+ gemeenten.
Berenschot heeft onder andere geconcludeerd:

  • De totale ICT-kosten per fte van Rotterdam liggen verhoudingsgewijs ruim 5% lager dan het gemiddelde van de gemeenten Den Haag, Utrecht en Rotterdam samen
  • De ICT-kosten liggen net als in de voorgaande jaren boven het gemiddelde van de overige 100.000+ gemeenten. Dit komt onder meer doordat bestaande applicaties vaak niet of onvoldoende aansluiten op de schaal, het bestaande ICT-landschap en de werkprocessen van de grootste gemeenten.

De resultaten van de benchmark zijn opgenomen in de begroting 2017.