Nieuw op te richten vennootschappen

Swanbridge Capital B.V.

In 2016 is Swanbridge Capital B.V. opgericht. Swanbridge Capital BV (SBC) is een investeringsfonds met als doel te investeren in startende bedrijven in de medische sector. Dit fonds is een initiatief van het Erasmus Medisch Centrum en Van Herk Ventures. Het fonds is in het laatste kwartaal van 2016 opgericht en zal in 2017 de eerste investeringen in startups zal plegen. De looptijd van het fonds is tussen de 10 en 12 jaar.

Sportbedrijf Rotterdam i.o.

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W tot het voornemen besloten een Sportbedrijf Rotterdam op te richten en dat voornemen voor te leggen aan de raad voor wensen en bedenkingen. Op 21 februari 2017 heeft het college, met inachtneming van de wensen en bedenkingen van de raad, het definitieve hoofdlijnenbesluit genomen tot verzelfstandiging en oprichting van het Sportbedrijf Rotterdam. Vanaf 1 januari 2018 zal het Sportbedrijf Rotterdam BV volledig operationeel zijn.