Te continueren stichtingen

In de onderstaande tabel is de geactualiseerde lijst van stichtingen opgenomen:

Stichting Bibliotheek Rotterdam (hierna: SBR)

De kritische prestatie indicatoren (aantal vestigingen, aantal materialen, aantal studie- en werkplekken en aantal culturele activiteiten) zijn in 2016 gehaald. In 2016 zijn nieuwe uitgangspunten voor het meerjaren bibliotheekbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen dat kader is door de SBR vervolgens een nieuw meerjaren beleidsplan opgesteld (2017-2020). Met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn ook de prestatie-indicatoren geactualiseerd. De meest in het oog springende beleidsaanpassing is dat voor het vestigingsbeleid wordt toegewerkt naar een meer fijnmazig aanwezigheidsbeleid van de SBR in de stad.