Te beëindigen stichtingen

Stichting Rotterdam Internet Exchange (R-iX)

Stichting Rotterdam Internet Exchange is niet langer een verbonden partij van de gemeente Rotterdam. Eind 2015 is de verkoop van het datacenter voltooid en zijn de daarmee leningen bij de BNG Bank afgelost. Voor deze leningen stond de gemeente garant, met de aflossing is die garantie komen te vervallen en was er niet langer sprake van een financieel belang. In 2016 heeft R-iX haar naam verkocht en zich verbonden aan het landelijke onafhankelijke internettoegangspunt en -knooppunt (NL_iX). Op lokaal niveau worden de activiteiten voortgezet door CoDE Rotterdam.