Te continueren verenigingen

CV UA Wigo4it (Den Haag)

De overheidscoöperatie Wigo4it verzorgt als organisatie de ICT-functie voor de sociale diensten van de vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (hierna: G4). Zij doet dit zonder winstoogmerk. De afgelopen jaren hebben de diensten de overstap gemaakt naar dezelfde ICT-systemen voor de gemeentelijke taken omtrent 'werk' en ‘inkomen’. Deze systemen worden door Wigo4it beheerd en doorontwikkeld.

In 2016 is begonnen om Wigo4it nadrukkelijk meer te positioneren als regieorganisatie. Dat gebeurt enerzijds door een grotere inzet op de eenduidigheid en harmonisering van de vraag (demand) vanuit de G4. Tot slot is de Service Level Agreement (SLA) tussen de deelneming en de gemeenten herijkt. Deze herijking van afspraken en indicatoren heeft geleid tot aanpassing van de inhoud en het aantal indicatoren in de SLA.