Nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.