Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

In 2016 hebben de leden van het koepelschap besloten tot opheffing per 1 januari 2018. Er is gestart met het opstellen en uitwerken van het liquidatieplan om opheffing per 2018 mogelijk te maken.

Recreatieschap Midden-Delfland

Alle deelnemers van het recreatieschap hebben in 2016 besloten tot opheffing per 1 januari 2017 en het oprichten van een gebiedscoöperatie voor het beheer van het betreffende recreatiegebied. Rotterdam bezint zich op deelname aan deze coöperatie, waarbij meespeelt dat Rotterdam geen financiële bijdrage levert aan dit schap. De uittreding van het Rijk uit dit schap is in 2016 geschikt. De provincie heeft in 2016 een uittreed overeenkomst met het schap gesloten in de vorm van een financieringsovereenkomst die onder voorwaarden overgaat naar de nieuwe organisatie.

Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde

De gemeente Rotterdam heeft eind 2016 besloten om per 31 december 2017 uit te treden als lid van het natuur- en recreatiegebied. Dit is in navolging op de provincie die dit besluit al in 2015 had genomen. In 2016 heeft de provincie een uittreed overeenkomst met het schap gesloten. De gemeente Rotterdam bevindt zich ten aanzien van de uittreed overeenkomst in de afrondende fase. De overige deelnemers bezinnen zich op de toekomst van het natuur- en recreatiegebied.

Recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg

In 2016 is een uittreed overeenkomst met de provincie gesloten. Rotterdam heeft besloten per 31 december 2017 uit dit schap te treden en het beheer van recreatiegebied Landtong Rozenburg (Rotterdams grondgebied) over te nemen per 2019. De GR blijft wel bestaan

Stadsregio Rotterdam

Nadat op 1 juli 2015 het bestuur had ingestemd met de opheffing van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond is op 1 juli 2016 deze gemeenschappelijke regeling definitief geliquideerd. Er resteren nog wel enkele werkgeversverplichtingen ten aanzien van voormalig medewerkers van de stadsregio. Deze verplichtingen hebben een doorlooptijd tot medio 2021 als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijden door de Rijksoverheid. Met de stadsregio is overeengekomen dat de gemeente Rotterdam deze verplichtingen overneemt en de betreffende verplichtingen zal nakomen. Voor het afwikkelen van deze verplichting wordt de gemeente gecompenseerd.