BBV

Indicator

Beschrijving indicator

0-meting

Realisatie

Realisatie

Naam

2015

2016

Monitor

BBV

Formatie

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,4

Vensters voor bedrijfsvoering

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,9

17,4

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

BBV

Bezetting

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,2

Vensters voor bedrijfsvoering

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,5

17,2

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

BBV

Apparaatskosten

Mijlpaal

n.v.t.

€ 1.376

€ 1.405

Vensters voor bedrijfsvoering

Kosten per inwoner*

Realisatie

n.v.t.

€ 1.319

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

BBV

Externe inhuur

Mijlpaal

n.v.t.

15%

10%

Vensters voor bedrijfsvoering

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Realisatie

n.v.t.

9%

10%

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

BBV

Overhead

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vensters voor bedrijfsvoering

% van totale lasten

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(incl. peildatum)

*) De KPI overhead als percentage van de totale lasten volgens de BBV-definitie is pas met ingang van 2017 te berekenen omdat vanaf dat jaar de clusteroverhead apart zichtbaar wordt gemaakt in de begroting.