Toelichting op overzicht van baten en lasten

Deze paragraaf bestaat uit een toelichting per programma.