Realisatie doelen 2016

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Inkoop zorg en welzijn, kunst in de buitenruimte, gastvrije stad

Draaglijker: beperken overlast, horeca, verbindingen verblijfs- en uitgaansgebieden

1.betaalbaar parkeren bewoners in garages,
2. meer wijkagenten en inzet Toezicht & Handhaving

Er is een bod voor bewoners om te parkeren in garages, maar niet tegen het tarief van € 70 per maand. Straatparkeren blijft zo veel aantrekkelijker met € 5 per maand. De gebiedscommissie pleit om het aantal wijkagenten op het oude niveau te brengen. Veiligheid is voortdurend onderwerp van prioritering, bijstelling en aanpassing.

Oude Westen

Verbeteren woningvoorraad

Wijkeconomie, sociale kansen

-

Cool

Wijkeconomie

Fietsvriendelijker

-

Stadsdriehoek

Water

Fietsvriendelijker

-

Nieuwe werk, Dijkzicht

Museumpark

Uitgaan westelijk handelsterrein, ontsluiting scheepvaartkwartier

-

CS kwartier

Aanpak Delftsestraat

Groene route Pompenburg-St Jacobsplaats

-